top of page
  • Arrangemang för effektiv energibesparing, tillförsel och bortföring, ventilation i ett rum i lägenheter, hus, stugor, sociala och kommersiella lokaler.

  • Sänker av ventilation förorsakade värmeförluster genom värmeåtervinning.

  • Balanserad luftfuktighet och reglerat
    luftutbyte skapar ett idealiskt kontrollera mikroklimat.

  • Wi-Fi kommunikation mellan ventilationsenheter i flera rum för samordnad drift.

  • Styrs från Android eller iOS smarttelefon eller surfplatta.

fläkt1.jpg
fläkt2.jpg
teknisk info.jpg
bottom of page